Dịch vụ thiết kế tờ rơi, tờ gấp sản phẩm

Dịch vụ thiết kế tờ rơi, tờ gấp sản phẩm đẹp mắt, ấn tượng của NguyenHoangPrint mang đến cho khách hàng giải pháp tiếp thị sản phẩm/dịch vụ
một cách nhanh chóng, trực tiếp đến người dùng, khách hàng

Kích thước 13 cm x 20 cm. In giấy Cocuche 300gsm, cán mờ 2 mặt
Kích thước 10 cm x 20 cm. In giấy Cocuche 300gsm, cán mờ 2 mặt
Kích thước 16 cm x 20 cm. In giấy Cocuche 300gsm, cán mờ 2 mặt
Kích thước 14.5 cm x 20 cm. In giấy Cocuche 300gsm, cán mờ 2 mặt
Kích thước 14.5 cm x 20 cm. In giấy Cocuche 300gsm, cán mờ 2 mặt
Kích thước 10 cm x 20 cm. In giấy Cocuche 300gsm, cán mờ 2 mặt
Kích thước 14.5 cm x 20 cm. In giấy Cocuche 120gsm, cán mờ 2 mặt
Kích thước 14.5 cm x 20 cm. In giấy Cocuche 120gsm, cán mờ 2 mặt
Kích thước 14.5 cm x 20 cm. In giấy Cocuche 120gsm, cán mờ 2 mặt