Giấy mời dành cho doanh nghiệp

Giấy mời hay thư mời là thành phần không thể thiếu trong mỗi sự kiện, dù lớn hay nhỏ,
của các tổ chức, doanh nghiệp hay mỗi cá nhân

Kích thước 16 cm x 16 cm. In giấy Cocuche 200gsm, cán mờ 2 mặt, bế gân gập đôi.
Kích thước 10 cm x 16 cm. In giấy Cocuche 200gsm, cán mờ 2 mặt, bế gân gập đôi.
Kích thước 10 cm x 16 cm. In giấy Cocuche 200gsm, cán mờ 2 mặt, bế gân gập đôi.
Kích thước 10 cm x 16 cm. In giấy Cocuche 200gsm, cán mờ 2 mặt, bế gân gập đôi.
Kích thước 10 cm x 16 cm. In giấy Cocuche 200gsm, cán mờ 2 mặt, bế gân gập đôi.
Kích thước 20 cm x 16 cm. In giấy Cocuche 200gsm, cán mờ 1 mặt.
Kích thước 12 cm x 11 cm. In giấy ốp 100gsm, gia công hoàn thiện, băng keo đầu dán.
Kích thước 12 cm x 11 cm. In giấy ốp 100gsm, gia công hoàn thiện, băng keo đầu dán.
Kích thước 12 cm x 11 cm. In giấy ốp 100gsm, gia công hoàn thiện, băng keo đầu dán.